Contact

Betrouwbare backoffice belonen

Een secure deelnemers administratie, waarbij privacy van deelnemers geborgd is. Uitkeren van beloningen volgens afspraak. Catlijne neemt deze en alle andere administratieve ondersteuning uit handen.

Betrouwbare backoffice belonen

De vijf beloftes van Catlijne

Catlijne in de praktijk

Kortingsregeling Tweewielers – De Verkeersonderneming

Het project Kortingsregeling Tweewielers is een fietsstimuleringsprogramma in opdracht van de Verkeersonderneming. Het doel van het project is om automobilisten in (de regio) Rotterdam via een aanschafstimulering (korting op een E-bike / fiets) te stimuleren om in plaats van de auto de fiets te gebruiken voor het woon-werk verkeer. De deelnemers nemen gedurende één jaar deel aan de gebruiksmonitoring via een speciaal ontwikkelde registratie app of via een online enquête.

Catlijne heeft binnen dit project onder andere de deelnemersbackoffice verzorgd. Denk aan inrichten en begeleiden van het aanmeldproces, begeleiden van de deelnemers, uitvoeren van de deelnemersadministratie, up-to-date houden van het deelnemersbestand en controleren en archiveren van de ingediende facturen. Ook heeft Catlijne de algehele financiële controle uitgevoerd van de betalingen en de administratie van het betalingsproces.

In 2015 heeft Catlijne het gehele deelnemersproces geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. Er is een online aanmeldproces ontwikkeld waardoor de deelnemersadministratie grotendeels is geautomatiseerd. Dit zorgt voor een nauwkeurige en solide deelnemersadministratie waardoor de kans op onjuistheden tot een minimum wordt beperkt. Daarnaast is er een directe koppeling met het systeem (registratie-app) van onze partner (Locatienet) gemaakt.

B-Riders – Provincie Noord-Brabant

B-Riders is een fietsstimuleringsprogramma van de provincie Noord-Brabant. Het project stimuleert werknemers in de provincie Noord-Brabant om de auto te laten staan en in plaats daarvan de fiets te gebruiken voor het woon-werk verkeer. De beloning hiervoor is een vergoeding per gefietste kilometer. De deelnemers registeren de gemaakte kilometers met een speciaal ontwikkelde app.

Catlijne heeft de deelnemersbackoffice voor haar rekening genomen. Wij hebben het aanmeldproces ingericht en begeleid voor zowel deelnemers als projectpartners. Ook uitvoeren van up-to-date houden van het deelnemersbestand en controleren en archiveren van de ingediende facturen is door Catlijne verzorgd. Daarnaast hebben wij het betalingsproces ingericht voor de maandelijkse deelnemersbeloningen en de algehele financiële controle uitgevoerd van de betalingen en de administratie van het betalingsproces.

Contact

076 513 66 34
hallo@catlijne.nl