Contact

Communicatie en werving

Krachtige communicatie brengt mensen in beweging. Met overtuigende campagnes en passende interventies laat Catlijne uw boodschap kraakhelder landen bij uw doelgroep. Daarbij maken we gebruik van leefstijl profielen (zoals die van Motivaction). Zo werft en bindt Catlijne mensen aan uw projecten.

Communicatie en werving

De vijf beloftes van Catlijne

Catlijne in de praktijk

De Verkeersslang – Europees project

De Verkeersslang is een campagne die kinderen en ouders stimuleert om duurzamer van en naar school te reizen. Doelgroep: basisscholen in Nederland.

Voor diverse gemeentes (Tilburg, Kampen, Enschede, Hilversum) hebben wij de basisscholen benaderd voor deelname aan de Verkeersslang. Met direct-mailings per post en e-mail. En door telefonisch persoonlijk contact te leggen. Zo enthousiasmeren wij scholen om (op kosten van de gemeente) deel te nemen aan de Verkeersslang. Scholen leggen logischerwijs prioriteit bij het dagelijkse onderwijs, ervaring blijkt dat het activeren van de scholen daarom doorzettingsvermogen vereist. Catlijne heeft hier succesvol haar tanden in gezet. Anno 2016 hebben ruim 500 basisscholen meegedaan.

OV-Instapdagen / WMO projecten – Regio West-Brabant

In opdracht van de Regio West-Brabant zijn er binnen de regio op negen verschillende plaatsen OV-Instapdagen georganiseerd. Het doel van deze OV-Instapdagen was om senioren en (potentiële) deeltaxipashouders op een toegankelijke manier meer wegwijs te maken in en te informeren over het openbaar vervoer en andere vormen van vervoer (e-bike/scootmobiel) als alternatief voor de deeltaxi.
Catlijne heeft de doelgroep gemotiveerd deel te nemen aan deze evenementen. Hiervoor hebben we samengewerkt met onder meer lokale ouderenbonden, kerken en maatschappelijk- en sociaal welzijnsorganisaties. Het thema bleek relevant: enthousiaste vrijwilligers van deze organisaties hebben direct contact gelegd met de senioren. Ondersteunend hieraan is een mediacampagne uitgezet in bij lokale bladen en omroepen. Ook is op relevante plaatsen zoals in buurtcentra en bij ouderenvoorzieningen promotiemateriaal verspreid. Resultaat: druk bezochte evenementen.

Contact

076 513 66 34
hallo@catlijne.nl