Contact

Catlijne helpt bij deelnemerscontact

Catlijne is hét aanspreekpunt voor uw projectdeelnemers. Van algemene vragen over het project tot technische gebruikersondersteuning. Catlijne hecht veel waarde aan persoonlijk contact. Echte aandacht: onze professionals geven het met een glimlach.

Klantcontactcentrum

De vijf beloftes van Catlijne

Catlijne in de praktijk

B-Riders – Provincie Noord-Brabant

B-Riders is een fietsstimuleringsprogramma van de provincie Noord-Brabant. Het project stimuleert werknemers in de provincie Noord-Brabant om de auto te laten staan en in plaats daarvan de fiets te gebruiken voor het woon-werk verkeer. De beloning hiervoor is een vergoeding per gefietste woon-werk kilometer. De deelnemers registeren de gemaakte woon-werk kilometers via een speciaal ontwikkelde registratie-app.

In de periode 2013 – 2015 verzorgde Catlijne binnen dit project het klantcontact. Wij begeleidden de deelnemers tijdens het aanmeldproces en beantwoordden alle vragen van (potentiële) deelnemers aan het fietsstimuleringsproject. Ook boden wij technische ondersteuning bij vragen over of problemen met de registratie-app. En we verzorgden de klachtenafhandeling voor dit project.

Meer dan negentig procent van de (potentiële) deelnemers oordeelt dat zij tevreden is over de afhandeling van hun vragen en de geboden ondersteuning door Catlijne.

Mobi – Europees spitsmijden project

Minder autoverplaatsingen per week. Dat is het doel van Mobi. Mobi is een Europees project dat werknemers wil motiveren om de auto af en toe thuis te laten of de spits in zijn geheel te mijden. En zo op een meer duurzame manier naar het werk toe te reizen. Mobi vertaalt zich in een serious game, waarin werknemers het tegen elkaar opnemen en punten kunnen verdienen wanneer ze thuiswerken of al fietsend, carpoolend, met het openbaar vervoer of te voet naar het werk gaan. De game is ontwikkeld door het Rotterdamse multimediabedrijf Organiq, in samenwerking met adviesbureau DTV Consultants uit Breda.

Catlijne helpt deelnemende bedrijven met informatie over de game en inrichting van het online spel als zij van start gaan. Tijdens de speelperiode verzorgt Catlijne de technische ondersteuning bij vragen en/of problemen.

Contact

076 513 66 34
hallo@catlijne.nl