Contact

Monitoring en evaluatie

Verloopt uw project volgens de spelregels? Welke effecten zijn te onderscheiden? Catlijne houdt het voor u in de gaten en verzorgt monitoring en evaluatie, van enquête tot rapportage. Ook zorgen we voor gedegen analyses en adviezen op basis van (big) data.

Monitoring en evaluatie

De vijf beloftes van Catlijne

Catlijne in de praktijk

Kortingsregeling Tweewielers – De Verkeersonderneming

Het project Kortingsregeling Tweewielers is een fietsstimuleringsprogramma in opdracht van de Verkeersonderneming. Doel van het project is automobilisten in (de regio) Rotterdam te stimuleren om in plaats van de auto de fiets te gebruiken voor het woon-werk verkeer. Deelnemers worden beloond met een aanschafkorting op een e-bike of gewone fiets. We toetsen de deelnemers door hen één jaar deel te laten nemen aan de gebruiksmonitoring. Hiervoor gebruiken we een speciaal ontwikkelde registratie-app of een online enquête.

Catlijne verzorgt de monitoring van het fietsgedrag en controleert of de deelnemer voldoende fietsritten registreert via de app of het enquêteformulier. Bij onvoldoende naleving van de deelnemerscriteria spreken wij de deelnemer hierop aan. Als er dan geen verandering optreedt, starten wij namens de Verkeersonderneming een terugvorderingsprocedure. Zo bewaken wij het juist en gerechtvaardigd uitkeren van belastinggeld.

Catlijne levert verschillende overzichtelijke rapportages aan de Verkeersonderneming. Zo rapporteren wij maandelijks het aantal nieuwe en afgewezen deelnemers aan de regeling. Ook maken wij van de gebruiksmonitoring rapportages waarin in de opdrachtgever in één oogopslag ziet of de beoogde doelstellingen worden gehaald. Op verzoek van de Verkeersonderneming maken wij ook verschillende rapportages op maat met bijbehorende analyses, bijvoorbeeld over het aantal deelnemers per bedrijf, per gemeente of per fileknooppunt.

OV-Instapdagen / WMO projecten – Regio West-Brabant

In opdracht van de Regio West-Brabant zijn er binnen de regio op negen verschillende plaatsen OV-Instapdagen georganiseerd. Het doel van deze OV-Instapdagen was om senioren en (potentiële) deeltaxipashouders op een toegankelijke manier meer wegwijs te maken in en te informeren over het openbaar vervoer en andere vormen van vervoer (e-bike/scootmobiel) als alternatief voor de deeltaxi.

Catlijne heeft de deelnemersevaluatie van deze projecten uitgevoerd. De nadruk lag op persoonlijk contact met de deelnemer. Een groot deel van de doelgroep is digibeet en prefereert telefonisch contact. Catlijne heeft bij alle deelnemers telefonisch een enquête afgenomen waarin deelnemers zijn gevraagd naar ervaringen en reisgedrag. Door deze persoonlijke benadering hebben wij een hoge respons bewerkstelligd.

Contact

076 513 66 34
hallo@catlijne.nl